Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Tuyển dụng thuyền viên: Trong nước - Quốc tế

Cần thuyền viên đánh thuê cho các chủ tàu nước ngoài
Cần thuyền viên đánh thuê cho các chủ tàu nước ngoài

Tất cả các chức danh làm việc cho các chủ tàu Châu Âu, Nhật bản, Singapore 

go top