Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Đơn hàng Xuất Khẩu lao động Nhật Bản

TTS_ ĐƠN HÀNG SƠN CÔNG TRÌNH
TTS_ ĐƠN HÀNG SƠN CÔNG TRÌNH

TTS_ ĐƠN HÀNG SƠN CÔNG TRÌNH Nội dung công việc:  Sơn nhà, sơn tường, sơn công trình Lương cơ bản: 18 man - tương đương 37.5 triệu VNĐ  

TTS_ ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT
TTS_ ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT

TTS ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT

PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG VIP- CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG VIP- CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG VIP- CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TTS_ tuyển 4 nam CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO
TTS_ tuyển 4 nam CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO

CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO

TTS - Tuyển 5 nữ làm Chế biến thực phẩm phí thấp
TTS - Tuyển 5 nữ làm Chế biến thực phẩm phí thấp

BAO ĐẬU 100% NỮ THỰC PHẨM

Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT
Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT

Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT

TTS_ SƠN KIM LOẠI
TTS_ SƠN KIM LOẠI

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI PHÍ CỰC THẤP

TTS_ ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN
TTS_ ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN

TTS_ LẮP RÁP TẤM CỐT PHA
TTS_ LẮP RÁP TẤM CỐT PHA

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP TẤM CỐT PHA

TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI
TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI

TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI


go top