Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Hoạt động công ty Pitsco

Thông báo chuyển địa điểm văn phòng công ty
Thông báo chuyển địa điểm văn phòng công ty

Kể từ ngày 2/11, Văn phòng giao dịch công ty Pitsco chuyển về địa điểm mới.

Đoàn công tác xúc tiến thương mại Tỉnh Gifu, Nhật Bản thăm quan và làm việc với Pitsco
Đoàn công tác xúc tiến thương mại Tỉnh Gifu, Nhật Bản thăm quan và làm việc với Pitsco

Nhân dịp đoàn công tác xúc tiến thương mại  tỉnh Gifu, Nhật Bản do Ông Takao Miura, Phó chủ tịch Trung Tâm Xúc Tiến Kinh Tế Công Nghiệp Tỉnh Gifu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Phòng,...

go top