Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Điều dưỡng, Hộ lý

Tuyển chọn Điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản năm 2018 - 2019
Tuyển chọn Điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản năm 2018 - 2019

Đối tượng tuyển chọn: Nữ tuổi từ 18 - 30, cao 1.50 trở lên, nặng 45kg trở lên

go top