Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Tài liệu học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật đồ dùng trong gia đình
Học tiếng Nhật - Từ vựng tiếng Nhật đồ dùng trong gia đình

Bảng các từ vựng Tiếng Nhật sử dụng hàng ngày - có thể bạn chưa biết.

Học tiếng Nhật - Những chữ Kanji gần nghĩa
Học tiếng Nhật - Những chữ Kanji gần nghĩa

Những chữ Kanji gần nghĩa nhau. Lưu ý là những từ này khác nhau về sắc thái (ý nghĩa) nên khi sử dụng phải hết sức thận trọng. Dành cho trình độ trung cấp trở lên.

Học tiếng Nhật - Các cặp từ gần nghĩa
Học tiếng Nhật - Các cặp từ gần nghĩa

Các cặp từ gần nghĩa bạn nên biết

go top