Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Thực tập sinh

TTS_ tuyển 4 nam CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO
TTS_ tuyển 4 nam CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO

CƠ KHÍ GIA CÔNG KẾT CẤU LƯƠNG CỰC CAO

TTS - Tuyển 5 nữ làm Chế biến thực phẩm phí thấp
TTS - Tuyển 5 nữ làm Chế biến thực phẩm phí thấp

BAO ĐẬU 100% NỮ THỰC PHẨM

Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT
Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT

Chúc mừng 4 em TTS đơn hàng gia công cơ khí đã có TCLT

TTS_ SƠN KIM LOẠI
TTS_ SƠN KIM LOẠI

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI PHÍ CỰC THẤP

TTS_ ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN
TTS_ ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN ĐIỆN

TTS_ LẮP RÁP TẤM CỐT PHA
TTS_ LẮP RÁP TẤM CỐT PHA

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP TẤM CỐT PHA

TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI
TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI

TTS_ THU HOẠCH VÀ PHÂN LOẠI RAU CẢI

Chúc mừng 6 TTS đơn Xây dựng tổng hợp có TCLT
Chúc mừng 6 TTS đơn Xây dựng tổng hợp có TCLT

Chúc mừng 6 TTS đơn Xây dựng tổng hợp có TCLT

TTS- ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CHO NAM, LƯƠNG CAO
TTS- ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CHO NAM, LƯƠNG CAO

TTS- ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CHO NAM, LƯƠNG CAO

TTS- ĐƠN HÀNG MỘC NỘI THẤT PHÍ CỰC THẤP
TTS- ĐƠN HÀNG MỘC NỘI THẤT PHÍ CỰC THẤP

TTS- ĐƠN HÀNG MỘC NỘI THẤT PHÍ CỰC THẤP


go top